Tel. 977 500 306

FORMIGÓ

Una altra de les activitats de Materials Gisbert és la comercialització de Prefabricats de formigó, comptant amb marques com Torho, SAS, Premosa o Lomar.