Tel. 977 500 306

AÏLLANTS

Un altra de les activitats de Materials Gisbert és la comercialitzaió d’aïllants, comptem amb marques tan prestigioses com Rockwool, Heraklith i Ursa.